Likestilling i 2014?

Jeg gremmes nok en gang over det jeg leser i avisene. Denne gangen er det nok en gang Lysbakken som irriterer og provoserer, og som ikke vet hva han prater om. For det var en trist dag da han fikk ansvaret for likestilling i Norge!

Dagens frustrasjon ble trigget av denne artikkelen på dagbladet.no der Lysbakken og SV har lagt frem et nytt forslag. Likestilling 2014 heter det visst! Men når jeg leser forslagene blir jeg bare enda sikrere på at de ikke aner hva likestilling er! For er ikke likestilling at menn og kvinner, mammaer og pappaer skal være likestilt med de samme reglene og fordelene??

I år mistet mor enda flere permisjonsuker til far, og om far ikke kan ta disse ukene permisjon pga arbeidssituasjon mister barnet 12 uker med mor og far. I tillegg presses omtrent mor til å slutte å amme tidligst mulig sånn at far kan være med på å ta ansvar med mating. Det er jo helt latterlig med tanke på konsekvensene av dette! Pumping er ikke alltid nok til å holde melkeproduksjonen i gang over lengre tid, Les videre